بارم بندی کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

پاورپوینت درس پژوهی

انجمن جهانی درس پژوهی – با تشکر از پایگاه کشوری

Untitled

کتاب الکترونیکی – با سپاس فراوان از استاد ارجمند دکتر شهرام خدیر شربیان

ESL games

ESL Fast

پروفسور ریچاردز

شورای عالی آموزش و پرورش

English for children

آموزش موقعیت محور

راهنمای نظارت بالینی

کتاب گویای هفتم (فایلهای صوتی)

کتاب گویای هشتم(فایلهای صوتی)

راهنمای آموزش موقعیت محور

داستانهای کوتاه انگلیسی

دیکشنری آنلاین

دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

سایت درس پژوهی

بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان

ایین نامه امتحانات و ارزشیابی

متن سند برنامه درسی ملی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش