بارم بندی

بارم بندی دروس زبان انگلیسی 

شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی

jashnvaree

توجه : تدریس از کتاب پایه ی هفتم درس سوم بخشهای

  conversation and practice

grammar girl

جهت استفاده همکاران گرامی

 

 

images

images (1)

 games* listen and watch* read and write* make*grammar*

little kids* speak and spell

 در سایت

Learn English Kids

به این سایت سر بزنید  

  Pitara.com